...

UMOWA ZAMIANY RZECZY
Umowa zamiany grafika

Umowa zamiany wzory dostępne w trzech formatach: PDF DOCX. ODT.

Umowa zamiany przepisy

Umowa zamiany jest umową, do której zastosowanie mają przepisy art. 603 oraz 604 kodeksu cywilnego. Artykuł 604 kodeksu wskazuje, iż do umowy zamiany zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy sprzedaży, a więc art. 535 i następne kodeksu cywilnego.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy mogą być zarówno rzeczy (ruchomości oraz nieruchomości) jak i prawa majątkowe.

Dopłata

Strony mogą się umówić, iż przy umowie zamiany jedna ze stron dopłaci drugiej określoną sumę wyrażoną w pieniądzu.

Forma umowy zamiany

Zasadniczo nie ma obowiązku zachowania szczególnej umowy, jednakże, gdy do przeniesienia własności rzeczy np. nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego, również do umowy zamiany konieczna będzie ta forma. Umowę, która nie wymaga szczególnej formy, najlepiej sporządzić na piśmie oraz wymienić dwa identycznie wypełnione jej egzemplarze między stronami umowy. Jeżeli chodzi o podpis, to najlepiej, gdy jest on czytelny i  zawiera co najmniej nazwisko każdej ze stron.

Zawarty poniżej wzór to umowa stworzona z uwzględnieniem interesów obu stron umowy.

Notatka do wzoru:

– jeżeli strony przewidują dopłatę na rzecz jednej ze stron, to należy zmienić zapis z § 3. Dopłaty,

– w umowie należy oznaczyć kiedy zostaną wydane przedmioty zamiany.

Umowa zamiany rzeczy w formatach PDF, DOCX. ODT.

Pobierz: UMOWA ZAMIANY DOCX.
UMOWA-ZAMIANY-docx.docx – 20 KB

Pobierz: UMOWA ZAMIANY ODT.
UMOWA-ZAMIANY.odt – 9 KB

Pobierz: UMOWA ZAMIANY PDF
UMOWA-ZAMIANY-pdf.pdf – 128 KB

Zobacz nasze najnowsze artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.