UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY PRZYCZEPY

Wzór do pobrania na końcu artykułu

 Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOC., ODT.

Grafika przedstawia komputer z napisem umowa sprzedaży przyczepy wzór

 

Umowa sprzedaży przyczepy samochodowej, często nazywana w mowie potocznej umową kupna sprzedaży przyczepki samochodowej, jest to typowa umowa sprzedaży rzeczy unormowana w kodeksie cywilnym.

 

Zastosowanie do niej mają więc głównie przepisy 535-602 k.c., więcej o umowie sprzedaży możesz dowiedzieć się z artykułu: „umowa sprzedaży wzory z objaśnieniem”

 

Co powinna zawierać umowa sprzedaży przyczepy?

 

Umowa sprzedaży szczególnie powinna zawierać:

  • dane stron,
  • miejsce zawarcia,
  • datę zawarcia,
  • cenę,
  • podpisy stron,
  • dokładne oznaczenie sprzedawanej przyczepki (np.: marka, model, data produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, kolor).

 

Gdy przyczepa samochodowa posiada usterki, warto dopisać w umowie, iż kupujący jest świadomy zakupu przyczepki posiadającej usterkę. Brak takiego oświadczenia może doprowadzić do dochodzenia przez kupującego praw z tytułu rękojmi.

 

Dobrą praktyką jest również sporządzenie dokumentacji fotograficznej przyczepu, przedstawiającej jej stan sprzed nabycia.

 

 

Co sprzedający powinien wydać kupującemu przy sprzedaży?

Sprzedający powinien wydać kupującemu samą rzecz oraz jej przynależności, jak np.:

   

  • dokumenty pojazdu,
  • inne przedmioty, które obejmowała umowa jak np. plandeka do przyczepy.

 

Forma umowy

 

Umowę najlepiej sporządzić na piśmie oraz wymienić dwa identycznie wypełnione jej egzemplarze między stronami umowy. Jeżeli chodzi o sam podpis, to najlepiej, gdy jest on czytelny i  zawiera co najmniej nazwisko kontrahentów umowy sprzedaży. 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 

Kupując przyczepę, należy ustalić warunki przejęcia polisy OC, gdyż sprzedający może wypowiedzieć polisę przyczepy i wtedy zostalibyśmy bez ochrony prawnej. Ponadto należy pamiętać, że po sprzedaży należy zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela przyczepy.

 

Pobierz wzory umowy sprzedaży przyczepy samochodowej w trzech formatach: doc. pdf. odt.:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie