UMOWA NAJMU LOKALU

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa najmu lokalu

Artykuł „umowa najmu lokalu” zawiera wzory umowy. Dodatkowo dowiesz się, jakie są rodzaje umów najmu lokalu oraz czym się od siebie różnią.

Rodzaje umów najmu lokalu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – zawierana przy najmie lokalu, który posłuży do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Umowa najmu lokalu użytkowego – zawierana przy umowie najmu lokalu, który służy najczęściej do celów działalności, w tym gospodarczej (np. lokal przeznaczony do prowadzenia gabinetu lekarskiego).

Różnice między najmem lokalu użytkowego a mieszkalnego

Główną różnicą są przepisy prawne, jakie mają zastosowanie do poszczególnych typów umów najmu lokalu. Umowa taka, podlega dodatkowo pod przepisy ustawy o ochronie lokatorów, co powoduje, iż przewiduje ona inne zasady wypowiadania tego rodzaju umowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, więcej na temat wypowiedzenia umowy najmu lokalu zobacz nasze artykuły WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO, jak również WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU.

Forma umowy najmu

Umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania formy pisemnej poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Drobne nakłady

Zgodnie z zasady wynikającej z art. 681 k.c. najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów. W szczególności do: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podnajem

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, ma ona na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego w trzech formatach docx., odt., jak również PDF:

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PDF” UMOWA-NAJMU-LOKALU-UZYTKOWEGO-1.pdf – Pobrano 12 razy – 139 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO DOCX.” UMOWA-NAJMU-LOKALU-UZYTKOWEGO.docx – Pobrano 21 razy – 19 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO ODT.” UMOWA-NAJMU-LOKALU-UZYTKOWEGO.odt – Pobrano 3 razy – 9 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PDF” UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO-2.pdf – Pobrano 511 razy – 140 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO DOCX.” UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO.docx – Pobrano 227 razy – 23 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ODT.” UMOWA-NAJMU-LOKALU-MIESZKALNEGO.odt – Pobrano 52 razy – 13 KB

Zobacz inne nasze artykuły:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *