UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Umowa najmu lokalu użytkowego

Artykuł „umowa najmu lokalu użytkowego” zawiera wzór umowy oraz podstawowe informację na jej temat.

Podstawa prawna

Umowę najmu uregulowano w art. 659-692 Kodeksu Cywilnego.

Umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony jest to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas np. od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 20 kwietnia 2025 r., natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a określony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w  umowie. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

 • Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
 • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Forma umowy najmu

Umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania formy pisemnej poczytuje się, że umowę zawarto na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Drobne nakłady

Zgodnie z zasady wynikającej z art. 681 k.c. najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów. W szczególności do: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podnajem

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

Notatka do wzoru:

 • miejsce na strony umowy zostało wykropkowane,
 • wzór sporządzony z zachowaniem zasady równości stron,
 • w przypadku wynajmu lokalu, który nie jest dostosowany do działalności, jaką zamierza prowadzić najemca, należy w umowie dopisać warunki, na jakich najemca przystosuje lokal oraz w jakim stanie zostanie ten lokal zwrócony,
 • we wzorze należy zakreślić czy najem zawieramy na czas oznaczony czynieoznaczony,
 • zapis z § 5. pkt 1. umożliwia każdej stronie wypowiedzenie najmu z zachowaniem terminu 3-miesięcznego, ma on znaczenie w przypadku zawarcia umowy na czas określony, warto rozważyć usunięcie zapisu, gdy stroną zależy na trwałości umowy zawartej na czas oznaczony,
 • przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie wraz z ze stanem liczników. Warto przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.

Umowa najmu lokalu użytkowego w trzech formatach PDF, Docx., ODT:

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO DOCX.” UMOWA-NAJMU-LOKALU-UZYTKOWEGO.docx – Pobrano 21 razy – 19 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PDF” UMOWA-NAJMU-LOKALU-UZYTKOWEGO-1.pdf – Pobrano 12 razy – 139 KB

Pobierz “UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO ODT.” UMOWA-NAJMU-LOKALU-UZYTKOWEGO.odt – Pobrano 3 razy – 9 KB

Zobacz inne nasze artykuły:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *