WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Grafika przedstawia komputer z napisem rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Z artykułu dowiesz się, czym jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Dodatkowo pobierzesz wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje, gdy dwie strony stosunku pracy, czyli pracownik i pracodawca, dojdą do porozumienia i ustalą między sobą warunki zakończenia współpracy. Porozumienie stanowi najbardziej ugodowy sposób zakończenia współpracy pracodawcy z pracownikiem. W taki sposób możemy rozwiązać umowę o pracę każdego rodzaju.

W jaki sposób może dojść do porozumienia między pracownikiem i pracodawcą?

Pracownik i pracodawca mogą wystosować pismo do drugiej strony lub słownie z nią ustalić, warunki porozumienia, dotyczącą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a strona, której propozycja została złożona, zgodzi się na przedstawione warunki, co doprowadzi do wspólnego sporządzenia porozumienia.

Co powinno zawierać porozumienie pracodawcy i pracownika?

Najważniejsze, aby w porozumieniu zawarta była wola obydwu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) o rozwiązaniu łączącego ich stosunku prawnego.

Ponadto strony powinny ustalić warunki porozumienia. Porozumienie powinno zawierać ustalenia, co do wszystkich okoliczności i roszczeń towarzyszących rozwiązaniu stosunku pracy (np. rozliczenia urlopu).

Powód wypowiedzenia?

Strony nie muszą podawać przyczyn dobrowolnego zakończenia stosunku pracy.

Kiedy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest korzystne dla pracownika?

Zdarza się, że pracodawca i pracownik korzystają z rozwiązania umowy o pracę, gdy zachodzą przesłanki do wypowiedzenia z winy pracownika. Więcej o zasadach wypowiadania umowy dowiesz się z naszego artykułu „Wypowiedzenie umowy o pracę”.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron pdf., docx., jak również odt.:

Pobierz: ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM DOCX.
ROZWIAZANIE-UMOWY-O-PRACE-ZA-POROZUMIENIEM-STRON-WZOR.docx – 13 KB

Pobierz: ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM ODT.
ROZWIAZANIE-UMOWY-O-PRACE-ZA-POROZUMIENIEM-STRON-WZOR.odt – 5 KB

Pobierz: ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM PDF
ROZWIAZANIE-UMOWY-O-PRACE-ZA-POROZUMIENIEM-STRON-WZOR.pdf – 74 KB

Powiązane artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.