WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY

Grafika przedstawia komputer z napisem wniosek o urlop wypoczynkowy

Artykuł zawiera wniosek o urlop wypoczynkowy, wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT. Dodatkowo zawiera informację na temat jego wymiaru w zależności od stażu pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni – jeżeli zatrudnienie trwa krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. § 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa powyżej nie podlegają sumowaniu.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlopy wypoczynkowy uregulowano w kodeksie pracy art. 152 i następne k.p.

Pobierz wniosek o urlop wypoczynkowy w trzech formatach: pdf., docx., odt.

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY PDF
WNIOSEK-O-URLOP-WYPOCZYNKOWY-WZOR.pdf – 72 KB

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY DOCX.
WNIOSEK-O-URLOP-WYPOCZYNKOWY-WZOR.docx – 14 KB

Pobierz: WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY ODT.
WNIOSEK-O-URLOP-WYPOCZYNKOWY-WZOR.odt – 7 KB

Zobacz również inne nasze artykuły z tematyki wniosków urlopowych:

WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY

WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.