...

WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI
wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o urlop ojcowski wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko. Wniosek składamy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Informacje na temat urlopu ojcowskiego możesz znaleźć też na stronie ministerstwa.

Do wniosku dołącza się:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; 
  • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
  • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
  • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wniosek o urlop ojcowski wzór w trzech formatach: pdf., docx., odt.:

Pobierz: WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI PDF
WNIOSEK-O-URLOP-OJCOWSKI.pdf – 69 KB

Pobierz: WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI DOCX.
WNIOSEK-O-URLOP-OJCOWSKI.docx – 14 KB

Pobierz: Odstąpienie od umowy wzór ODT.
odstapienie-od-umowy-wzor.odt – 7 KB

Zobacz inne nasze wnioski:

WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY

WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.