WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI

 Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Grafika przedstawia komputer z napisem wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

 

Artykuł zawiera wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski. Urlop macierzyński jest najczęściej łączony z urlopem rodzicielskim w jeden długi urlop.

 

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. § 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

 

Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa powyżej.

 

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

 

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

 

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 

 • 32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.
 • 34 tygodni – w przypadkach, urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Pobierz wzór wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski w trzech formatach: pdf., docx., odt.:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie