...

WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY
Grafika przedstawia komputer z napisem wniosek o urlop bezpłatny

Artykuł zawiera wniosek o urlop bezpłatny, wzór jest dostępny w trzech formatach docx., odt., pdf.

Urlop bezpłatny, czyli dobrowolne porozumienie stron stosunku pracy, prowadzący do czasowego zwolnienia stron z obowiązku wzajemnych świadczeń. Urlopu udziela pracodawca na pisemny wniosek pracownika.

Wniosek o bezpłatny urlop uregulowano w art. 174 kodeksu pracy.

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Należy również pamiętać, aby przy urlopie bezpłatnym zagwarantować sobie ubezpieczenie zdrowotne, gdyż nie będziemy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym przez pracodawcę, oczywiście inaczej będzie w sytuacji zatrudnienia na czas urlopu bezpłatnego w innej firmie, która będzie zobowiązana opłacić za nas składki.

Pobierz podanie o urlop bezpłatny wzór w trzech formatach: pdf., docx., odt.:

Pobierz: WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY DOCX.
WNIOSEK-O-URLOP-BEZPLATNY-WZOR.docx – 14 KB

Pobierz: WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY ODT.
WNIOSEK-O-URLOP-BEZPLATNY-WZOR.odt – 7 KB

Pobierz: WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY PDF
WNIOSEK-O-URLOP-BEZPLATNY-WZOR.pdf – 74 KB

Zobacz inne nasze wnioski:

WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.