WNIOSEK O URLOP BEZPŁATNY

 Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Grafika przedstawia komputer z napisem wniosek o urlop bezpłatny

 

 

Urlop bezpłatny, czyli dobrowolne porozumienie stron stosunku pracy, prowadzący do czasowego zwolnienia stron z obowiązku wzajemnych świadczeń. Urlop bezpłatny udzielany jest za zgodą pracodawcy na pisemny wniosek pracownika.

 

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

Należy również pamiętać, aby przy urlopie bezpłatnym mieć zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne, gdyż nie będziemy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym przez pracodawcę, oczywiście inaczej będzie w sytuacji zatrudnienia na czas urlopu bezpłatnego w innej firmie, która będzie zobowiązana opłacić za nas składki.

 

Pobierz wzór wniosku o urlop wypoczynkowy w trzech formatach: pdf., docx., odt.:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie