UMOWA O PRACĘ WZÓR

Grafika przedstawia komputer z napisem umowa o pracę

Artykuł „umowa o pracę wzór” zawiera uniwersalny wzór umowy o pracę oraz krótkie omówienie.

Rodzaje umów o pracę

 • okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • na czas nieokreślony,
 • na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny jest umową mającą na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, jego umiejętności oraz przydatności do danej pracy ma ona również umożliwić pracownikowi upewnienia się, czy warunki pracy mu odpowiadają lub jest pewny podjęcia danego rodzaju pracy.

Zawarcie umowy na okres próbny nie obliguje pracodawcy ani pracownika do podpisania umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Umowa na czas określony

Drugim rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas określony, która polega na zakreśleniu dokładnego okresu trwania stosunku pracy np. od dnia 2 maja do dnia 20 czerwca danego roku, w takim przypadku stosunek pracy wygaśnie wraz z nadejściem terminu wskazanego w umowie.

Ponadto należy dodać, iż jeżeli łączny okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy jest dłuższy niż 33 miesiące (2 lata i 9 miesięcy), to trwający stosunek pracy traktuję się jako pracę na czas nieokreślony.

Umowa na czas nieokreślony

Trzecim rodzajem umowy jest umowa na czas nieokreślony, polega ona na zawarciu takiego stosunku pracy, w którym strony nie wskazują dokładnego czasu jego trwania.

Umowa o pracę wzór — elementy

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, umowa o pracę musi zawierać:

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • warunki pracy i płacy, a w tym: 
 • rodzaj pracy, jak również miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy, jak również termin rozpoczęcia pracy.

Forma umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Dodatkowy obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Umowa o pracę wzór umowy dostępny w trzech formatach odt., docx., jak również pdf:

Pobierz “UMOWA O PRACĘ WZÓR PDF” UMOWA-O-PRACE-WZOR-UNIWERSALNY.pdf – Pobrano 0 razy – 85 KB

Pobierz “UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY PDF” UMOWA-O-PRACE-NA-CZAS-OKRESLONY.pdf – Pobrano 3 razy – 83 KB

Pobierz “UMOWA O PRACĘ WZÓR DOCX.” UMOWA-O-PRACE-WZOR-UNIWERSALNY.docx – Pobrano 0 razy – 15 KB

Na końcu chcieliśmy abyś zapoznał się z innymi naszymi artykułami dotyczącym wypowiedzenia umowy o pracę:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *