UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

Wzór umowy do pobrania na końcu artykułu

 Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Grafika przedstawia komputer z napisem umowa o pracę

 

Umowa o pracę na okres próbny wzór oraz podstawowe informacje dotyczące jej zawierania.

 

 

Umowa o pracę na okres próbny

 

Umowa o pracę na okres próbny jest umową mającą na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, jego umiejętności oraz przydatności do danej pracy ma ona również umożliwić pracownikowi upewnienia się, czy warunki pracy mu odpowiadają lub jest pewny podjęcia danego rodzaju pracy.

 

Zawarcie umowy na okres próbny nie obliguje pracodawcy ani pracownika do podpisania umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

 

Treść umowy o pracę na okres próbny

 

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, umowa o pracę na okres próbny musi zawierać:

 

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • warunki pracy i płacy, a w tym: 
  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

 

Forma umowy o pracę

 

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Dodatkowy obowiązek informacyjny pracodawcy

 

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Pobierz uniwersalny wzór umowy o pracę na okres próbny w trzech formatach odt., docx., pdf:

 

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie