UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Grafika przedstawia komputer z napisem umowa o pracę

Artykuł umowa o pracę na czas określony, zawiera wzór umowy, jak również podstawowe informacje dotyczące jej zawierania.

Umowa o pracę na czas określony

Drugim rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas określony, która polega na zakreśleniu dokładnego okresu trwania stosunku pracy np. od dnia 2 maja do dnia 20 czerwca danego roku, w takim przypadku stosunek pracy wygaśnie wraz z nadejściem terminu wskazanego w umowie.

Należy dodać, iż jeżeli łączny okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy jest dłuższy niż 33 miesiące (2 lata i 9 miesięcy), to trwający stosunek pracy traktuję się jako pracę na czas nieokreślony.

Treść umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, umowa o pracę musi zawierać:

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • warunki pracy i płacy, a w tym: 
 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • uzasadnienie zawarcia umowy na czas określony;
 • wymiar czasu pracy, jak również termin rozpoczęcia pracy.

Forma umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Dodatkowy obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Umowa o pracę na czas określony w trzech formatach odt., docx., jak również pdf:

Pobierz “UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY PDF” UMOWA-O-PRACE-NA-CZAS-OKRESLONY.pdf – Pobrano 3 razy – 83 KB

Pobierz “UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DOCX.” UMOWA-O-PRACE-NA-CZAS-OKRESLONY.docx – Pobrano 1 raz – 15 KB

Pobierz “UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY ODT.” UMOWA-O-PRACE-NA-CZAS-OKRESLONY.odt – Pobrano 0 razy – 7 KB

Sprawdź nasze inne artykuły:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *