...

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY
Grafika przedstawia komputer z napisem umowa o pracę

W artykule umowa o pracę na czas nieokreślony pobierzesz wzór, ale też poznasz podstawowe informacje dotyczące jej zawierania.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony polega na zawarciu takiego stosunku pracy, w którym strony nie wskazują dokładnego czasu jego trwania.

Treść umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, umowa o pracę na czas nieokreślony musi zawierać:

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • warunki pracy i płacy, a w tym: 
 • rodzaj pracy, jak również miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy, jak również termin rozpoczęcia pracy.

Forma umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Dodatkowy obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej oraz tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony w trzech formatach odt., docx., jak również pdf:

Pobierz: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY PDF.
UMOWA-O-PRACE-NA-CZAS-NIEOKRESLONY.pdf – 82 KB

Pobierz: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY DOCX.
UMOWA-O-PRACE-NA-CZAS-NIEOKRESLONY.docx – 15 KB

Pobierz: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY ODT.
UMOWA-O-PRACE-NA-CZAS-NIEOKRESLONY.odt – 7 KB

Zobacz inny nasz artykuł:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.