UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wzór umowy do pobrania na końcu artykułu

 Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Grafika przedstawia komputer z napisem umowa o pracę

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony wzór oraz podstawowe informacje dotyczące jej zawierania.

 

 

 Umowa na czas nieokreślony

 

Umowa na czas nieokreślony polega na zawarciu takiego stosunku pracy, w którym strony nie wskazują dokładnego czasu jego trwania.

 

Treść umowy o pracę

 

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, umowa o pracę na czas nieokreślony musi zawierać:

 

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • warunki pracy i płacy, a w tym: 
  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.

 

Forma umowy o pracę

 

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Dodatkowy obowiązek informacyjny pracodawcy

 

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Pobierz uniwersalny wzór umowy o pracę na czas nieokreślony w trzech formatach odt., docx., pdf:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie