ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Wzór aneksu do pobrania na końcu artykułu

 Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

aneks do umowy o pracę grafika

 

Aneks do umowy o pracę, czyli zmiana warunków o pracę polega na wypowiedzeniu części warunków pracy i ich zmianę. Modyfikacja warunków umowy o pracę może odbyć się za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem warunków pracy.

 

Przy jednostronnym wypowiedzeniu warunków pracy, warunki pracy ulegną zmianie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, takich samych jak przy wypowiadaniu umowy o pracę, więcej o wypowiedzeniu umowy o pracę dowiesz się z naszego artykułu: Wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Porozumienie zmieniające

 

Pracodawca i pracownik mogą dobrowolnie zgodzić się na zmianę warunków pracy i płacy, co do zasady przypadku poprawy warunków pracy nie ma problemu z dobrowolnym porozumieniem między stronami, natomiast przy pogorszeniu warunków pracy, pracownik może nie wyrazić zgody na porozumienie i w takim przypadku pracodawca najprawdopodobniej wypowie warunki o pracę na zasadach podobnych do wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Jakie warunki pracy są najczęściej zmieniane

 

- wynagrodzenie;

- stanowisko pracy;

- miejsce pracy;

- wymiar czasu pracy.

 

Wymogi formalne aneksu

 

Aneks powinien zawierać następujące postanowienia:

  • wskazanie stron umowy,
  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • oznaczenie, do jakiej umowy sporządzony jest aneks
  • opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce,
  • wskazanie daty, od której obowiązują nowe postanowienia,
  • podpisy,

Aneks należy sporządzić na piśmie.

 

Pobierz wzór aneksu do umowy o pracę w trzech formatach odt., docx., pdf:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie