...

UPOWAŻNIENIE WZÓR
Grafika przedstawia komputer z napisem upoważnienie wzór

W artykule „upoważnienie wzór” pobierzesz wzór upoważnienia oraz poznasz informację na jego temat.

Upoważnienie, to potoczna nazwa pełnomocnictwa, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia.

Co powinno zawierać upoważnienie:

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (czyli jakie czynności może wykonać umocowany).
  • Datę, jak również miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel, ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Upoważnienie wzór – forma

Upoważnienie powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy. Najczęściej stosuje się formę pisemną.

Odwołanie upoważnienia 

Pełnomocnictwo możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

Pełnomocnictwo może być odwołane w dowolnej formie, jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Więcej o upoważnieniu, czyli pełnomocnictwie dowiesz się z naszego artykułu: „PEŁNOMOCNICTWO WZÓR”.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa art. 98-101 kodeksu cywilnego.

Upoważnienie wzór w trzech formatach: PDF, DOCX., jak również ODT.

Pobierz: UPOWAŻNIENIE WZÓR DOCX.
UPOWAZNIENIE-WZOR.docx – 13 KB

Pobierz: UPOWAŻNIENIE WZÓR PDF
UPOWAZNIENIE-WZOR.pdf – 69 KB

Pobierz: UPOWAŻNIENIE WZÓR ODT.
UPOWAZNIENIE-WZOR.odt – 6 KB

Zapoznaj się z innymi naszymi artykułami:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.