...

UPOWAŻNIENIE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU
Grafika przedstawia komputer z napisem Wzór upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu, to potoczna nazwa pełnomocnictwa do wyrejestrowania pojazdu, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia.

Co powinno zawierać upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu:

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (czyli do jakich czynności prawnych upoważniono umocowanego).
  • Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel. Ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Forma upoważnienia 

Upoważnienie do wyrejestrowania auta powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy, najczęściej jednak stosowana jest forma pisemna.

Pełnomocnictwo uregulowano w art. 98 – 109 kodeksu cywilnego.

Odwołanie upoważnienia do wyrejestrowania samochodu

Pełnomocnictwo możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

Pełnomocnictwo co do zasady może być odwołane w dowolnej formie. Jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Więcej o upoważnieniu, czyli pełnomocnictwie dowiesz się z naszego artykułu: „PEŁNOMOCNICTWO WZÓR”.

Wzór upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Pobierz: upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu DOCX.
upowaznienie-do-wyrejestrowania-pojazdu-wzor.docx – 15 KB

Pobierz: upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu ODT.
upowaznienie-do-wyrejestrowania-pojazdu-wzor.odt – 7 KB

Pobierz: upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu PDF
upowaznienie-do-wyrejestrowania-pojazdu-wzor.pdf – 105 KB
Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.