UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO

Wzór do pobrania na końcu artykułu

 Wzór dostępny w trzech formatach: PDF, DOC., ODT.

Upoważnienie wzór grafika 

 

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego, to potoczna nazwa pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia.

 

Z artykułu pobierzesz wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego oraz dowiesz się jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego.

 

Co powinno zawierać upoważnienie:

 

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (czyli do jakich czynności prawnych upoważniony jest umocowany).
  • Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

 

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel, ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

 

Forma upoważnienia 

 

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego auta powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy, najczęściej jednak stosowana jest forma pisemna.

 

Odwołanie upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego

 

Pełnomocnictwo możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

 

Pełnomocnictwo co do zasady może być odwołane w dowolnej formie, jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

 

Więcej o upoważnieniu, czyli pełnomocnictwie dowiesz się z naszego artykułu: „PEŁNOMOCNICTWO WZÓR”.

 

Wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie