Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych

dobra osobiste wezwanie wzór

Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych stanowi przed sądową próbę polubownego załatwienia sprawy. Wystosowanie takiego wezwania może okazać się skutecznym środkiem do wyegzekwowania swoich praw.

Warto zastanowić się nad zleceniem napisania wezwania przez adwokata, gdyż takie wezwanie pokazuje drugiej stronie, iż podjęto zdecydowane kroki prawne.

Poniższy wzór przedstawia przykład wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych.

Jakie dobra osobiste mogą zostać naruszone?


Nie ma zamkniętego katalogu dóbr osobistych. Ustawa wskazuje, że są nimi w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych w formatach docx. i odt.:

Pobierz: WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH DOCX.
wezwanie-o-zaprzestanie-naruszen-dobr-osobistych.docx – 16 KB

Pobierz: WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH ODT.
wezwanie-o-zaprzestanie-naruszen-dobr-osobistych.odt – 6 KB

Sprawdź inne nasze artykuły:

Kupno samochodu a ubezpieczenie OC i AC.

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.