UMOWA ZLECENIA WZÓR

umowa zlecenia wzor grafika

Z niniejszego artykułu pobierzesz umowa zlecenia, wzór dostępny w trzech formatach. Jeżeli chcesz poznać przepisy, jakim podlega umowa zlecenia, przejdź do naszego artykułu: „UMOWA ZLECENIA”

Umowa zlecenia jest umową starannego działania, której przedmiotem jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej (np. zakupu mieszkania, zawarcia umowy w imieniu zleceniodawcy czy poprowadzenia sprawy o zasiedzenie).

 Umowa zlecenia powinna zawierać:

  • Oznaczenie stron umowy, datę podpisania umowy;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wynagrodzenie za wykonanie zlecenia;
  • czas trwania zlecenia;
  • ustalenia dotyczące sposobu wykonania zlecenia;
  • podpisy stron.

Zlecenie uregulowano w art. 734 – 751 kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo a umowa zlecenia

Umowa zlecenie sama w sobie stanowi również pełnomocnictwo do dokonania określonej w niej czynności prawnej. Najwygodniej jest udzielić dodatkowego pełnomocnictwa w odrębnym piśmie.

Strony umowy zlecenia

Umowa zlecenia w przeciwieństwie np. do umowy o pracę może być dowolnie zawierana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Wynagrodzenie

Umowa zlecenia jest umową odpłatną, chyba że przyjmujący zlecenie zobowiążę się wykonać zlecenie bez pobierania wynagrodzenia. W przypadku, gdy strony nie określą wynagrodzenia w umowie zlecenia, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Sposób wykonania zlecenia

Strony mogą dobrowolnie ustalić sposób wykonania zlecenia, a więc zleceniodawca może określić swoje wymagania, co do sposobu wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca powinien wykonać zlecenie w narzucony mu przez zleceniodawcę sposób, chyba że uzyska zgodę zleceniodawcy na zmianę sposobu wykonania.

W przypadku, gdy zleceniobiorca nie może uzyskać zgody na zmianę sposobu wykonania zlecenia, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

 Pobierz umowa zlecenia wzór w trzech formatach odt., docx., pdf:

Pobierz: UMOWA ZLECENIA WZÓR PDF
UMOWA-ZLECENIA-WZOR.pdf – 119 KB

Pobierz: UMOWA ZLECENIA WZÓR ODT.
UMOWA-ZLECENIA-WZOR.odt – 8 KB

Pobierz: UMOWA ZLECENIA WZÓR DOCX.
UMOWA-ZLECENIA-WZOR.docx – 17 KB
Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.