UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny samochodu.

Strony umowy

Stronami umowy są darczyńca i obdarowany. Obdarowanym może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna (np. fundacja, szkoła). Osoba trzecia, na której rzecz zastrzeżono pewne świadczenie w umowie darowizny, może być traktowana jak obdarowany.

Forma darowizny samochodu

Ogólna zasada nakazuje sporządzić darowiznę w formie aktu notarialnego. Gdy spełniono świadczenie, nawet gdyby nie zachowano formy aktu notarialnego, to taka darowizna jest najczęściej ważna. (patrz przykład poniżej) Najpopularniejszym wyjątkiem będzie darowizna nieruchomości. Aby darowizna nieruchomości byłą ważna musimy ją sporządzić w formie aktu notarialnego pod groźbą bezwzględnej nieważności.

Przykład:

Adam Nowak darował synowi w dwóch umowach darowizny w formie pisemnej samochód oraz mieszkanie. Adam Nowak przekazał (wydał) synowi samochód i mieszkanie. Ważna jest umowa darowizny samochodu, gdyż do przeniesienia własności samochodu wystarczy forma pisemna. Natomiast nieruchomość należy przenieść przy zachowaniu formy aktu notarialnego, więc taka darowizna jest nieważna.

Umowa darowizny samochodu obowiązek podatkowy i zwolnienia

Nabycie własności w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednakże w przypadku najbliższej rodziny tzw. grupy zerowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, ojczym, macocha) możemy uzyskać zwolnienie od obowiązku podatkowego, gdy zgłosimy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku przekazania darowizną pieniędzy dodatkowo musimy udokumentować ich otrzymanie na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub w kasie oszczędnościowo – kredytowej lub przekazem pocztowym. Najlepiej zapytaj się we właściwym urzędzie skarbowym, na jakich zasadach będzie opodatkowana darowizna, którą otrzymałeś.

Wady rzeczy darowanej

Odpowiedzialność darczyńcy za przedmiot umowy darowizny jest znacznie ograniczona. Odnosi się do naprawienia szkody wynikłej z wad rzeczy w przypadku, gdy darczyńca wiedział o istnieniu takich wad i nie zawiadomił obdarowanego o tych wadach we właściwym czasie. Strony mogą jednak dobrowolnie zaostrzyć lub złagodzić w umowie odpowiedzialność darczyńcy.

Wartość przedmiotu umowy darowizny samochodu

Strony umowy darowizny samochodu powinny podać wartość darowizny, wartość darowizny jest kluczowa dla ustalenia obowiązku podatkowego.

 Wzór umowa darowizny samochodu w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.:

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU PDF
UMOWA-DAROWIZNY-SAMOCHODU.pdf – 97 KB

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU DOCX.
UMOWA-DAROWIZNY-SAMOCHODU-1.docx – 16 KB

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU ODT.
UMOWA-DAROWIZNY-SAMOCHODU.odt – 7 KB

INNE WZORY UMÓW DAROWIZNY:

UMOWA DAROWIZNY, UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY, JAK RÓWNIEŻ UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU.

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.