UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny pieniędzy

Umowa darowizny pieniędzy (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny pieniędzy oraz zawiera wzór umowy darowizny pieniędzy.

Strony umowy

Strony umowy to darczyńca i obdarowany. Obdarowanym może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna (np. fundacja, szkoła). Osoba trzecia, na której rzecz zastrzeżono pewne świadczenie w umowie darowizny, może więc być traktowana jak obdarowany.

Umowa darowizny pieniędzy forma

Ogólna zasada nakazuje sporządzić darowiznę w formie aktu notarialnego. Gdy spełniono świadczenie, nawet gdyby nie zachowano formy aktu notarialnego, to taka darowizna jest najczęściej ważna. Najpopularniejszym wyjątkiem będzie darowizna nieruchomości. Aby darowizna nieruchomości byłą ważna musimy ją sporządzić w formie aktu notarialnego pod groźbą bezwzględnej nieważności.

Przykład:

Adam Nowak darował synowi w dwóch umowach darowizny w formie pisemnej samochód oraz mieszkanie. Adam Nowak przekazał (wydał) synowi samochód i mieszkanie. Ważna jest umowa darowizny samochodu, gdyż do przeniesienia własności samochodu wystarczy forma pisemna. Natomiast nieruchomość powinna być przeniesiona w formie aktu notarialnego, więc taka darowizna jest nieważna.

Obowiązek podatkowy i zwolnienia

Nabycie własności w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednakże w przypadku najbliższej rodziny tzw. grupy zerowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, ojczym, macocha) możemy uzyskać zwolnienie od obowiązku podatkowego, gdy zgłosimy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku przekazania darowizną pieniędzy dodatkowo musimy udokumentować ich otrzymanie na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub w kasie oszczędnościowo – kredytowej lub przekazem pocztowym.

Wartość przedmiotu darowizny

Strony umowy darowizny powinny podać wartość darowizny, wartość darowizny jest kluczowa dla ustalenia obowiązku podatkowego. Kwota darowizny pieniężnej jest tożsama z jej wartością.

Pobierz wzór umowa darowizny pieniędzy w trzech formatach: doc., odt. oraz pdf:

Pobierz “UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY PDF” UMOWA-DAROWIZNY-PIENIEDZY.pdf – Pobrano 2057 razy – 93 KB

Pobierz “UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY DOCX.” UMOWA-DAROWIZNY-PIENIEDZY.docx – Pobrano 1441 razy – 17 KB

Pobierz “UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY ODT.” UMOWA-DAROWIZNY-PIENIEDZY.odt – Pobrano 252 razy – 8 KB

INNE WZORY UMÓW DAROWIZNY:

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU, UMOWA DAROWIZNY, UMOWA DAROWIZNY POJAZDU, JAK RÓWNIEŻ UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU.

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.