KARA ZA COFANIE LICZNIKA

Grafika przedstawia komputer z napisem kara za cofnięcie licznika

 

Z artykułu dowiesz się, jaka jest kara za cofanie licznika w samochodzie, kto podlega karze oraz kiedy może wystąpić przypadek mniejszej wagi.

 

Od 2019 r. w Polsce obowiązuje sankcja karna za cofanie stanu licznika przebiegu pojazdu. Celem ustawodawcy było zapobieżenie nagminnej praktyce cofania liczników w samochodach używanych, szczególnie tych sprowadzanych z zagranicy.

 

Brzmienie przepisu:

 

Art. 306a Kodeksu karnego

 

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Kto podlega karze za cofnięcie licznika?

 

Karze podlega zarówno osoba, która bezpośrednio dokonuje korekty stanu licznika, czyli np. mechanik, jak i osoba, która zleciła mu dokonanie tej korekty np. właściciel komisu lub właściciel auta.

 

Warto pamiętać, iż cofnięcie licznika nie musi być wykonane w celu osiągnięcia korzyści, nawet jeżeli cofniemy licznik dla własnej „satysfakcji”, to będziemy podlegać odpowiedzialności karnej. Ponadto karane jest nie tylko cofnięcie licznika, ale również zwiększenie przebiegu.

 

Wysokość kary za zmianę stanu licznika

 

Osoba, która naruszy art. 306a k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Wypadek mniejszej wagi

 

Zakwalifikowanie danego przypadku jako mniejszej wagi zależeć będzie od sądu, jednakże takie przypadki najprawdopodobniej będą zachodzić, gdy wskazanie drogomierza będzie nieznacznie zmienione.

 

Wymiana licznika a przebieg pojazdu

 

W przypadku uszkodzenia licznika po jego wymianie mamy obowiązek zgłoszenia wymiany licznika na stacji kontroli pojazdów, celem wprowadzenia do systemu danych dotyczących nowego drogomierza.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie