ZDOLNOŚĆ PRAWNA

Grafika przedstawia komputer z napisem Zdolność prawna grafika

 

Zdolność prawna definicja

 

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

 

Przykład:

 

Siedmiolatek, może być właścicielem nieruchomości, znajduje się pod ochroną przepisów prawnych jak każda inna osoba, ma on również obowiązek przestrzegać przepisów prawa.

 

Kto ma zdolność prawną

 

Zdolność prawną ma każdy człowiek (osoba fizyczna) od chwili urodzenia oraz podmioty, którym przepisy prawa przyznają taką zdolność np. Skarb Państwa, spółki prawa handlowego, fundacje czy jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ustanie zdolności prawnej

 

Zdolność prawna podmiotów prawnych, co do zasady ustaje wraz z ich rozwiązaniem, natomiast osoba fizyczna traci zdolność prawną w przypadku śmierci.

 

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

 

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

 

Przykład:

 

Siedmiolatek ma zdolność prawną, ale nie posiada zdolności do czynności prawnej, więc może on posiadać dom, ale nie ma prawa sam go sprzedać.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnej osoby fizycznej przejdź do naszego artykułu „OSOBA FIZYCZNA”.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie