ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Grafika przedstawia komputer z napisem Zdolność do czynności prawnych

 

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

 

Przykład:

Osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna np. sp. z o.o. mogą posiadać nieruchomość, oraz mogą pozywać przed sądami inne podmioty, mogą więc rozporządzać swoimi prawami oraz zaciągać zobowiązania np. wziąć kredyt w banku.

 

Kto ma zdolność do czynności prawnych?

 

Zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne (pełnoletnie osoby fizyczne, którym nie została ograniczona zdolność do czynności prawnych, mają pełną zdolność do czynności prawnych), ponadto zdolność prawą mają podmioty, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną np. Fundacje, Spółki prawa handlowego, Skarb Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

 

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

 

Przykład:

 

Siedmiolatek, może być właścicielem nieruchomości, znajduje się pod ochroną przepisów prawnych jak każda inna osoba, ma on również obowiązek przestrzegać przepisów prawa, jednakże nie będzie on mógł rozporządzać swoim prawem, gdyż nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnej osoby fizycznej jej ograniczenia bądź braku, przejdź do naszego artykułu „OSOBA FIZYCZNA”.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie