ZALICZKA

zaliczka

Z artykułu dowiesz się czym jest zaliczka, czym różni się od zadatku oraz kiedy trzeba ją zwrócić, jak również poznasz jej przykład.

Co to jest zaliczka?

Zaliczka jest to rodzaj przedpłaty na poczet jakiegoś świadczenia (np. wpłata 2000,00 zł tytułem zaliczki na poczet zakupu samochodu).

Zadatek a zaliczka różnica

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnicy między zadatkiem a zaliczką, przejdź do naszego artykułu „ZADATEK A ZALICZKA”. Różnicą między zadatkiem a zaliczką jest sposób regulacji prawnej, gdyż zadatek został uregulowany w art. 394 kodeksu cywilnego, natomiast definicja zaliczki nie została uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Regulacja zadatku powoduje, iż inne są obowiązki stron w przypadku niewykonania umowy.

Zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego zadatek jest świadczeniem, które nie jest zwrotne w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy między stronami i stanowi funkcję dyscyplinującą dla stron. Zaliczka natomiast podlega obowiązkowi zwrotu bez względu na przyczynę, jaka spowodowała niewykonanie umowy.

Przykład:

Przykład nr 1

Jan Kowalski pojechał obejrzeć samochód osobowy i doszedł do porozumienia ze sprzedawcą Adamem Nowakiem oraz oświadczył, że kupuje od sprzedawcy samochód, natomiast do spisania pisemnej umowy dojdzie w dniu jutrzejszym. Adam Nowak otrzymał zaliczkę w wysokości 2 000,00 zł na poczet kwoty należnej za sprzedany samochód.

Jakie prawa z tytułu zaliczki mają strony, gdy druga strona nie wykona umowy?

Strony umowy muszą zwrócić sobie zaliczkę, ewentualnych roszczeń mogą dochodzić jedynie na zasadach ogólnych.

Co wybrać zadatek czy zaliczkę?

Jeżeli zależy nam na wykonaniu umowy i chcemy dodatkowo zmobilizować drugą stronę umowy do jej wykonania, powinniśmy wybrać zadatek, natomiast stawiając sobie pytanie „zadatek czy zaliczka” musimy pamiętać, że chroni ona dwie strony umowy i może zadziałać również na naszą niekorzyść, gdy to my z naszej winy nie wykonamy umowy. Zaliczkę natomiast możemy stosować w sytuacji, mniej znaczących dla nas umów.

Zobacz inne nasze artykuły:

Zadatek a zaliczka

Zadatek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *