ZADATEK CZY ZALICZKA

Grafika przedstawia komputer z napisem zadatek czy zaliczka

Zadatek czy zaliczka co wybrać?

  • Co to jest zadatek i zaliczka
  • Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką
  • Co wybrać zadatek czy zaliczkę

Co to jest?

Zadatek i zaliczka są to formy przedpłaty na poczet wynagrodzenia wynikającego z umowy.

Zadatek wręczamy (jako rodzaj przedpłaty) przy zawieraniu umowy i spełnia dwie główne funkcje:

  • Wręcza się go na poczet świadczenia strony.
  • Stanowi zabezpieczenie na poczet zawinionego przez jedną ze stron umowy niewykonania umowy (możliwość zatrzymania kwoty zadatku, bądź żądania sumy dwukrotnie wyższej).

Zaliczkę podobnie jak zadatek wręcza się na poczet świadczenia strony. Główną różnicą jest obowiązek zwrotu zaliczki w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia lub wykonania umowa, na której poczet została uiszczona. Natomiast zadatek przy zawinieniu jednej ze stron nie podlega zwrotowi.

Różnica

Pierwszą i główną różnicą między zadatkiem a zaliczką jest sposób regulacji prawnej, gdyż zadatek został uregulowany w art. 394 kodeksu cywilnego, natomiast definicja zaliczki nie została uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Regulacja zadatku powoduje, iż inne są obowiązki stron w przypadku niewykonania umowy.

Zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego zadatek jest świadczeniem, które nie jest zwrotne, gdy nie dojdzie do wykonania umowy między stronami. Stanowi, więc funkcję dyscyplinującą dla stron. Zaliczka natomiast podlega obowiązkowi zwrotu bez względu na przyczynę, jaka spowodowała niewykonanie umowy.

Zadatek czy zaliczka co lepiej wybrać?

Jeżeli zależy nam na wykonaniu umowy i chcemy dodatkowo zmobilizować drugą stronę umowy do jej wykonania, powinniśmy wybrać zadatek, natomiast musimy pamiętać, że zadatek chroni dwie strony umowy i może zadziałać również na naszą niekorzyść, gdy to my z naszej winy nie wykonamy umowy. Zaliczkę natomiast możemy stosować w sytuacji, mniej znaczących dla nas umów.

Reasumując, jeżeli zależy nam na dojściu do skutku umowy postawmy na zadatek, a jeżeli nie wybierzmy zaliczkę.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zadatku i zaliczki przejdź do naszego bardziej rozbudowanego artykułu: „ZADATEK A ZALICZKA”.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *