ZADATEK CZY ZALICZKA

 Grafika przedstawia komputer z napisem zadatek czy zaliczka

 

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 

    • Co to jest zadatek i zaliczka
    • Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką
    • Co wybrać zadatek czy zaliczkę

 

Co to jest zadatek i zaliczka?

 

Zadatek i zaliczka są to formy przedpłaty na poczet wynagrodzenia wynikającego z umowy.

 

Zadatek jest wręczany (jako rodzaj przedpłaty) przy zawieraniu umowy i spełnia dwie główne funkcje:

  • Jest wręczany na poczet świadczenia strony.
  • Stanowi zabezpieczenie na poczet zawinionego przez jedną ze stron umowy niewykonania umowy (możliwość zatrzymania kwoty zadatku, bądź żądania sumy dwukrotnie wyższej).

  

Zaliczka podobnie jak zadatek wręczana jest na poczet świadczenia strony, jednakże główną różnicą jest obowiązek zwrotu zaliczki w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia lub wykonania umowa, na której poczet została uiszczona.

 

Zadatek a zaliczka różnica

 

Pierwszą i główną różnicą między zadatkiem a zaliczką jest sposób regulacji prawnej, gdyż zadatek został uregulowany w art. 394 kodeksu cywilnego, natomiast definicja zaliczki nie została uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Regulacja zadatku powoduje, iż inne są obowiązki stron w przypadku niewykonania umowy.

 

Zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego zadatek jest świadczeniem, które nie jest zwrotne w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy między stronami i stanowi funkcję dyscyplinującą dla stron. Zaliczka natomiast podlega obowiązkowi zwrotu bez względu na przyczynę, jaka spowodowała niewykonanie umowy.

 

 

Co wybrać zadatek czy zaliczkę?

 

Jeżeli zależy nam na wykonaniu umowy i chcemy dodatkowo zmobilizować drugą stronę umowy do jej wykonania, powinniśmy wybrać zadatek, natomiast stawiając sobie pytanie „zadatek czy zaliczka” musimy pamiętać, że chroni ona dwie strony umowy i może zadziałać również na naszą niekorzyść, gdy to my z naszej winy nie wykonamy umowy. Zaliczkę natomiast możemy stosować w sytuacji, mniej znaczących dla nas umów.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zadatku i zaliczki przejdź do naszego artykułu: "ZADATEK A ZALICZKA".

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie