Prosument

Grafika przedstawia komputer z napisem prosument grafika

 

Prosument definicja

 

Prosument jest to nazwa wykreowana na potrzeby ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która została stworzona dla określenia osoby, która wytwarza energię z odnawialnych źródeł energii. Osoba taka jest zarówno konsumentem (odbiera energię z sieci) jak również energię do sieci wprowadza, czyli jest producentem.

 

Najczęściej prosumentem będzie osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną.

 

Definicja z ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

Prosument energii odnawialnej - odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294);

 

Cel ustawy OZE

 

Celem ustawy o OZE jest stworzenie specjalnych, uprzywilejowanych warunków dla prosumentów, którzy umożliwią, osiągniecie przez nasz kraj tzw. neutralności klimatycznej.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie