PODATEK OD KUPNA SAMOCHODU

Grafika przedstawia komputer z napisem PODATEK OD KUPNA SAMOCHODU

KIEDY ZAPŁACIMY PODATEK?

 

Obowiązki podatkowe zależeć będą od tego, czy kupimy samochód od przedsiębiorcy, czy od osoby prywatnej.

 

W przypadku kupna pojazdu od przedsiębiorcy (np. komis samochodowy, salon samochodowy czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), podatek zapłacimy w cenie nabywanego pojazdu (VAT).

Natomiast w przypadku kupna pojazdu od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, będziemy musieli odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych „PCC”.

 

Kiedy umowy sprzedaży podlegają podatkowi PCC?

 

Jeżeli ich przedmiotem jest samochód znajdujące się w Polsce lub samochód znajduje się za granicą, w przypadku gdy kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i umowa została zawarta w Polsce. Natomiast w przypadku zakupu pojazdu z zagranicy od osoby, która nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce lub umowa nie została zawarta w Polsce, to obowiązek podatkowy nie powstaje.

 

Ile wynosi podatek?

 

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa samochodu, dlatego zaniżenie wartości rynkowej na umowie nie spowoduje obniżenia podatku PCC. Stawka podatku wynosi 2%.

 

Przykład:

Kupując samochód o wartości rynkowej 20 000,00 zł, zapłacimy 400 zł podatku PPC, czyli 2 % wartości rynkowej pojazdu.

 

W przypadku, gdy wartość pojazdu nie przekracza 1 000,00 zł, nie musimy opłacać podatku PCC, oczywiście musimy pamiętać, że chodzi o wartość rynkową pojazdu, a nie wartość wpisaną na umowie.

 

Termin płatności podatku PCC

 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej, czyli zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność. Podatek obowiązani jesteśmy zapłacić w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

 

Właściwy urząd skarbowy

 

Właściwym organem podatkowym do zapłaty podatku i złożenia deklaracji PCC-3 jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów.

 

Podatek możemy opłacić również online

 

Inne informacje

 

Organ podatkowy może w ciągu 5 lat – od końca roku, w którym zawarto umowę sprzedaży – wezwać podatnika do podwyższenia wartości przedmiotu tej umowy, jeśli stwierdzi, że nie odpowiada ona wartości rynkowej.

Jeżeli umowa zawarta została między więcej niż dwiema osobami, wraz z deklaracją PCC-3 składamy załącznik PCC-3/A.

 

Odpowiedzialność za nieopłacenie podatku

 

Nieopłacenie podatku PCC najczęściej będzie wykroczeniem skarbowym i wiązać się będzie z zapłatą grzywny, natomiast przestępstwem skarbowym byłoby nieopłacenie podatku PCC za pojazd warty ponad 700 000,00 zł (stan na rok 2021).

 

Akty prawne regulujące podatek PCC:

 

- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150)

- rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999)

 

Kiedy osoba fizyczna powinna zapłacić podatek od sprzedaży samochodu?

 

Osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej zapłaci podatek od sprzedaży pojazdu, jeżeli samochód zostanie sprzedany przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu, w przypadku zbycia samochodu przed upływem 6 miesięcy opodatkowana będzie kwota stanowiąca różnicę między kosztem nabycia a zbycia pojazdu, a więc sprzedając samochód, poniżej wartości jego zakupu podatku nie zapłacimy (co nie zwalnia nas od wykazania sprzedaży w rozliczeniu), a dodatkowo po stronie kosztów możemy umieścić poniesione na auto koszty (np. założenie instalacji, wymiana części itp.).

 

Jeżeli samochód jest składnikiem majątku firmowego, to kwota sprzedaży, będzie stanowiła przychód i taka sprzedaż podlega opodatkowaniu.

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie