OSOBA PRAWNAGrafika przedstawia komputer z napisem osoba prawna

 

 

Osoba prawna definicja

 

Osoba prawna jest to podmiot, który na podstawie ustawy został wyposażony w zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna posiada więc podobne do osoby fizycznej uprawnienia, jednakże nie są one równorzędne.

 

Definicja ustawowa zawarta w art. 33 kodeksu cywilnego:

 

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

 

Przykład:

Osoba prawna np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może nabyć mieszkanie, może pozywać, ale nie może ona posiadać w przeciwieństwie do osoby fizycznej np. władzy rodzicielskiej.

 

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

 

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

 

Przykład:

Spółka z o.o. może być właścicielem nieruchomości.

 

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

 

Przykład:

Spółka z o.o. może pozwać osobę fizyczną o ochronę

 

Kiedy powstaje osoba prawna?

 

Co do zasady osoba prawna powstaje wraz ze wpisem jej do właściwego rejestru (np. spółka z o.o. powstaje po wpisaniu jej do KRS).

 

Osoba prawna przykłady

 

Przykłady osób prawnych:

Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)

Skarb Państwa

Narodowy Bank Polski

Jednostki samorządu terytorialnego

Uniwersytety, fundacje, kościoły.

 

Inne podobne artykuły:

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie