Szkoda częściowa co to jest? OC i AC

Szkoda częściowa – co to jest? Czym się różni szkoda częściowa z ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC?

 

Szkoda częściowa z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC:

Szkoda częściowa występuje, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakładu ubezpieczeń tego odszkodowania, czyli koszt naprawy pojazdu nie może przewyższyć jego wartości w stanie przed wypadkiem(np. miałeś wypadek samochodem o wartości 10 000,00 zł, to zasadne jest jego naprawianie, gdy koszt takiej naprawy nie przewyższa 10 000,00 zł, natomiast gdy koszt naprawy przewyższa wspomnianą kwotę dochodzi do wystąpienia szkody całkowitej.

 

Czym się różni szkoda częściowa z ubezpieczenia autocasco?

Należy wskazać na dwie znaczące różnice:

  • Po pierwsze szkoda całkowita najczęściej w przypadku AC zaczyna się, gdy koszt naprawy przewyższa 70% wartości pojazdu w stanie przed wypadkiem, czyli w powyższym przypadku, gdy mamy auto za 10 000,00 zł, to szkoda całkowita z AC występuje, gdy naprawa pojazdu przewyższa 7 000,00 zł, a nie jak w przypadku OC 10 000,00 zł.
  • Drugą kluczową różnicą jest wariant(nazewnictwo wariantu zależne od ubezpieczyciela) ubezpieczeniowy jaki Państwo wybrali standardowy lub serwisowy, w zależności od tego jak wariant posiadasz dostaniesz wypłatę uwzględniającą części oryginalne(serwisowy) lub części zamienne(standard). Dlatego w zależności od wariantu odszkodowanie może różnić się nawet o 50 %.

Pamiętaj, że w wypadku szkody częściowej z OC należą Ci się części oryginalne! Niestety najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kosztorysy i uwzględniają tylko zamienniki.

 

Dodatkowo należy pamiętać, iż w ogólnych warunkach ubezpieczenia mogą znajdować się inne niekorzystne dla Ciebie zapisy jak np. udział własny.

 

Orzeczenie:

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 12 lutego 1992 r.
I ACr 30/92

TEZA

Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.

Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

 

Zobacz więcej:

Szkoda całkowita co to jest? OC i AC

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.