Szkoda całkowita co to jest? OC i AC

 

Szkoda całkowita – co to jest? czym się różni szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC?

 

Szkoda całkowita z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC:

 

Szkoda taka występuje, gdy przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego(dla towarzystwa lub sprawcy wypadku) za wysokie koszty, a tj. takie koszty, które przewyższają wartość pojazdu w stanie przed wypadkowym (np. wartość auta przed wypadkiem to 10 000,00 zł, natomiast koszt naprawy po wypadku wyniósłby 11 000,00 zł. W związku z czym ubezpieczyciel wypłaca kwotę 10 000,00 zł którą potrąca o wartość wraku). Należy mieć na uwadze, iż towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają wartość aut, co prowadzi do uznania szkody całkowitej, ale można z tym walczyć, jeżeli podejrzewamy, że wartość pojazdu wskazana przez towarzystwo została zaniżona.

 

Czym się różni szkoda całkowita z ubezpieczenia autocasco?

 

Natomiast wpływ na to co nazwiemy szkodą całkowitą w przypadku AC mają ogólne warunki ubezpieczenia i tak na dzisiejszy dzień w OWU PZU S.A. szkoda całkowita, to:

szkoda całkowita: a) w AC – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad określonych w § 18 ust. 2 przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania.

 

Uwaga! Przed zakupem AC sprawdź definicję szkody całkowitej!

 

Jak widać w zależności od tego czy likwidujemy szkodę całkowitą z ubezpieczenia OC lub AC mamy do czynienia z rozbieżną definicją szkody całkowitej OC- 100% wartości, AC- najczęściej 70%- wartości pojazdu!

 

Orzeczenia o szkodzie całkowitej z OC:

 

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 12 lutego 1992 r.
I ACr 30/92

TEZA

Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.

Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

 

Zobacz więcej:

Szkoda częściowa co to jest? OC i AC

 

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.