ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA

Wzór do pobrania na końcu artykułu

Grafika przedstawia komputer z napisem odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

 

Z artykułu dowiesz się:

Czytaj więcej: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

 

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku

Precedensowe uchwały Sądu Najwyższego(III CZP 60/17, III CZP 69/17, III CZP 36/17) otworzą drogę bliskim ciężko poszkodowanego w wypadku do uzyskania zadośćuczynienia.

Przez długi okres bliscy poszkodowanego, który odniósł ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu nie miały szansy uzyskać zadośćuczynienia pomimo, iż ucierpiały na skutek stanu zdrowia bliskiej osoby. Podjęte przez Sąd Najwyższy uchwały ujednolicą rozbieżną linię orzeczniczą oraz spowodują znaczny wzrost występowania z roszczeniami o zadośćuczynienie przez osoby bliskie.

Czytaj więcej: Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku

Szkoda częściowa – co to jest? Czym się różni szkoda częściowa z ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC?

 

Szkoda częściowa z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC:

Szkoda częściowa występuje, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakładu ubezpieczeń tego odszkodowania, czyli koszt naprawy pojazdu nie może przewyższyć jego wartości w stanie przed wypadkiem(np. miałeś wypadek samochodem o wartości 10 000,00 zł, to zasadne jest jego naprawianie, gdy koszt takiej naprawy nie przewyższa 10 000,00 zł, natomiast gdy koszt naprawy przewyższa wspomnianą kwotę dochodzi do wystąpienia szkody całkowitej.

Czytaj więcej: Szkoda częściowa co to jest? OC i AC

 

Szkoda całkowita – co to jest? czym się różni szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC?

 

Szkoda całkowita z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC:

 

Szkoda taka występuje, gdy przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego(dla towarzystwa lub sprawcy wypadku) za wysokie koszty, a tj. takie koszty, które przewyższają wartość pojazdu w stanie przed wypadkowym (np. wartość auta przed wypadkiem to 10 000,00 zł, natomiast koszt naprawy po wypadku wyniósłby 11 000,00 zł. W związku z czym ubezpieczyciel wypłaca kwotę 10 000,00 zł którą potrąca o wartość wraku). Należy mieć na uwadze, iż towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają wartość aut, co prowadzi do uznania szkody całkowitej, ale można z tym walczyć, jeżeli podejrzewamy, że wartość pojazdu wskazana przez towarzystwo została zaniżona.

 

Czytaj więcej: Szkoda całkowita co to jest? OC i AC

Podkategorie

Pomogliśmy? Polub nas

Szukaj na stronie