UMOWY NAJMU

UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR

Grafika przedstawia komputer z napisem UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Z artykułu „umowa najmu mieszkania wzór” dowiesz się podstawowych informacji dotyczących zawierania umowy najmu mieszkania. Dodatkowo pobierzesz wzór umowy najmu mieszkania w trzech formatach docx., odt. oraz pdf. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY WZÓR

Grafika zawiera komputer z napisem Protokół zdawczo odbiorczy

Artykuł „Protokół zdawczo odbiorczy wzór” zawiera wzór protokołu dostępny w trzech formatach. Protokół zdawczo odbiorczy, to udokumentowanie wyposażenia lokalu, stanu tego wyposażenia oraz wskazanie stanu wszystkich liczników.

UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO

Umowa najmu domu mieszkalnego1

Umowa najmu domu jednorodzinnego uregulowana jest w art. 659-679 Kodeksu Cywilnego, w przypadku najmu domu, w którym została wyodrębniona własność lokali, zastosowanie będą mieć również przepisy o najmie lokali. Według nas również najem domu jednorodzinnego podlega przepisom o najmie lokalu.