WZORY

Umowa sprzedaży samochodu osobowego

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 2022

Artykuł „umowa kupna sprzedaży samochodu 2022 pdf” zawiera najnowszy wzór umowy sprzedaży samochodu. Umowa sprzedaży samochodu, często nazywana w mowie potocznej umową kupna-sprzedaży samochodu, to typowa umowa sprzedaży rzeczy unormowana w kodeksie cywilnym. Zastosowanie do niej mają więc głównie przepisy 535-602 k.c., więcej o umowie sprzedaży możesz dowiedzieć się z artykułu: „umowa sprzedaży wzory z objaśnieniem”

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU

Umowa darowizny udziału samochodu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny samochodu.

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU

Umowa darowizny pojazdu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu. Na końcu artykułu znajdziesz wzór do pobrania.

Upoważnienie wzór grafika

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego, jest potoczną nazwą pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia. Z artykułu pobierzesz wzór upoważnienia do odbioru dowodu …

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO Czytaj więcej

Grafika przedstawia komputer z napisem Wzór upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu

UPOWAŻNIENIE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu, to potoczna nazwa pełnomocnictwa do wyrejestrowania pojazdu, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia.