PRAWO CYWILNE

Grafika przedstawia komputer z napisem rekojmia

RĘKOJMIA

Rękojmia za wady jest, to instytucja regulująca odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego. Działa ona w przypadku, gdy rzecz sprzedana (np. samochód) ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmię za wady uregulowano w artykułach od 556 do 5765 kodeksu cywilnego. Dochodzenie praw z tytułu rękojmi nie wyklucza dochodzenia praw również z tytułu gwarancji lub w reżimie odszkodowawczym: kontraktowym, …

RĘKOJMIA Czytaj więcej

Grafika przedstawia komputer z napisem odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy jest to prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Prawo umożliwiające mu odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Najczęściej będzie miało zastosowanie do najpopularniejszej formy sprzedaży, jaką jest sprzedaż przez internet. 

zaliczka

ZALICZKA

Z artykułu dowiesz się czym jest zaliczka, czym różni się od zadatku oraz kiedy trzeba ją zwrócić, jak również poznasz jej przykład.

Grafika przedstawia komputer z napisem zadatek

ZADATEK

Z artykułu dowiesz się co to jest zadatek, jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką, jak poprawnie zastrzec zadatek przy zawieraniu umowy oraz kiedy trzeba go zwrócić.

Grafika przedstawia komputer z napisem zadatek a zaliczka

ZADATEK A ZALICZKA

Z artykułu zadatek a zaliczka dowiesz się między innymi: Zadatek a zaliczka czym są? Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką Jakie są obowiązki stron w przypadku niewykonania umowy Jak poprawnie zastrzec zadatek przy zawieraniu umowy Kiedy trzeba zwrócić zadatek Co wybrać zadatek czy zaliczkę