WZORYDOKUMENTOW

zaliczka

ZALICZKA

Z artykułu dowiesz się czym jest zaliczka, czym różni się od zadatku oraz kiedy trzeba ją zwrócić, jak również poznasz jej przykład.

Grafika przedstawia komputer z napisem zadatek

ZADATEK

Z artykułu dowiesz się co to jest zadatek, jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką, jak poprawnie zastrzec zadatek przy zawieraniu umowy oraz kiedy trzeba go zwrócić.

Grafika przedstawia komputer z napisem zadatek a zaliczka

ZADATEK A ZALICZKA

Z artykułu zadatek a zaliczka dowiesz się między innymi: Zadatek a zaliczka czym są? Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką Jakie są obowiązki stron w przypadku niewykonania umowy Jak poprawnie zastrzec zadatek przy zawieraniu umowy Kiedy trzeba zwrócić zadatek Co wybrać zadatek czy zaliczkę

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU

Umowa darowizny udziału samochodu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny samochodu.

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny samochodu

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU

Umowa darowizny pojazdu (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu. Na końcu artykułu znajdziesz wzór do pobrania.

Upoważnienie wzór grafika

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego, jest potoczną nazwą pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia. Z artykułu pobierzesz wzór upoważnienia do odbioru dowodu …

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO Czytaj więcej