Grafika przedstawia komputer z napisem Osoba fizyczna grafika

OSOBA FIZYCZNA

Definicja osoby fizycznej W kodeksie cywilnym nie ma definicji osoby fizycznej, jednakże możemy przyjąć, że osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, to każdy żyjący człowiek. Każda osoba od urodzenia ma zdolność prawną.

Grafika przedstawia komputer z napisem kara za cofnięcie licznika

KARA ZA COFANIE LICZNIKA

Z artykułu dowiesz się, jaka jest kara za cofanie licznika w samochodzie, kto podlega karze oraz kiedy może wystąpić przypadek mniejszej wagi. Od 2019 r. w Polsce obowiązuje sankcja karna za cofanie licznika przebiegu pojazdu. Celem ustawodawcy było zapobieżenie nagminnej praktyce cofania liczników w samochodach używanych, szczególnie tych sprowadzanych z zagranicy.

Grafika przedstawia komputer z napisem prosument grafika

PROSUMENT

Prosument definicja Prosument jest to nazwa wykreowana na potrzeby ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Stworzono ją dla określenia osoby, która wytwarza energię z odnawialnych źródeł energii. Osoba taka jest zarówno konsumentem (odbiera energię z sieci) jak również energię do sieci wprowadza, czyli jest producentem.

Grafika przedstawia komputer z napisem rekojmia a gwarancja grafika

RĘKOJMIA A GWARANCJA

RĘKOJMIA A GWARANCJA RÓŻNICE Rękojmia a gwarancja główne różnice, polegają na tym, że gwarancja jest jednostronnym oświadczeniem sprzedawcy rzeczy, które określa obowiązki gwaranta (osoba udzielająca gwarancji) oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Zasady, jakimi kieruje się odpowiedzialność za wady rzeczy, będzie narzucona przez gwaranta i to …

RĘKOJMIA A GWARANCJA Czytaj więcej

Grafika przedstawia komputer z napisem rekojmia

RĘKOJMIA

Rękojmia za wady jest, to instytucja regulująca odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego. Działa ona w przypadku, gdy rzecz sprzedana (np. samochód) ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmię za wady uregulowano w artykułach od 556 do 5765 kodeksu cywilnego. Dochodzenie praw z tytułu rękojmi nie wyklucza dochodzenia praw również z tytułu gwarancji lub w reżimie odszkodowawczym: kontraktowym, …

RĘKOJMIA Czytaj więcej

Grafika przedstawia komputer z napisem odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy jest to prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Prawo umożliwiające mu odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Najczęściej będzie miało zastosowanie do najpopularniejszej formy sprzedaży, jaką jest sprzedaż przez internet.