...pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór

W artykule pozew o rozwód z orzeczeniem o winie… znajdziesz darmowy wzór pozwu do pobrania oraz dowiesz się podstawowych informacji dotyczących pozwu i samego rozwodu.
Pozew o rozwód wzór

Z artykułu pozew o rozwód wzór… dowiesz się, czym jest pozew, jakie są jego najważniejsze elementy oraz na końcu artykułu znajdziesz darmowe wzory pozwu o rozwód do pobrania.
Obraz przedstawia małżonków, którzy planują się rozwieźć

Rozwód to nic innego jak rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast rozwód bez orzekania o winie różni się od zwykłego rozwodu tym, że małżonkowie zgodnie zwolnili sąd od obowiązku orzekania o tym, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa (obowiązek ten zawarty jest w art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej KRiO).